[Rozmiar: 98331 bajtów]

Kapłan Maria Fidelis Kaczmarski sprawuje Mszę świętą.