Nauki wygłaszane przez proboszcza, kapłana M. Fidelisa Kaczmarskiego

Nauka wygłoszona przez kapłana M. Fidelisa Kaczmarskiego w czasie rekolekcji w Mińsku Mazowieckim, 30 października 2006 roku

Wyszła procesja z kościoła. Jak zwykle na jej czele szedł krzyż, potem sztandary – ministranckie, młodzieży żeńskiej, potem młodzieży męskiej – a później chorągwie. Było ich mnóstwo, a ich białe szarfy niesione były przez dzieci. A dalej niewiasty i zakonnice trzymające w dłoniach zapalone świece. Potem był baldachim, a pod nim szedł kapłan trzymający złotą monstrancję, a w niej była śnieżnobiała Hostia – Ciało Tego, Który Był, Który Jest i Który Będzie...